Adatszolgáltatási kötelezettség az Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszerbe

2020-07-08 08:23:31


 

Az Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer (továbbiakban: OENyR) 2012-ben került elindításra.

 

Jogszabályi alapja

  • 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
  • 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az
                    erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

 

A szakszemélyzet mind az erdőgazdálkodó, mind az erdészeti hatóság felé köteles a tudomására jutott jelentősebb károsításokat jelezni, legalább negyedévente.

Az Erdészeti Főosztály az OENyR működtetésével, a bejelentések fogadásával, az információk feldolgozásával, a bekövetkezett káreseményekről történő időszakos tájékoztatással és indokolt esetben további intézkedések meghozatalával tesz eleget a jogszabályi kötelezettségnek.

 

Időbeli kötelezettség

 

A negyedéves jelentések észlelési időszaka és azok beérkezési határideje az alábbi:

 

I. negyedév: tárgyév január 01. – március 31.                                      határidő: tárgyév április 8.

II. negyedév: tárgyév április 01. – június 30.                                         határidő: tárgyév július 8.

III. negyedév: tárgyév július 01. – szeptember 30.                            határidő: tárgyév október 8.

IV. negyedév: tárgyév október 01. – december 31.                     határidő: következő év január 8.

 

A kárbejelentők természetesen nem csak a megjelölt határidőre, hanem már korábban is, az egész negyedév során leadhatók.

Külön kategóriát képeznek az úgynevezett zárlati károsítók (szükséghelyzeti károsítók), melyek különösen veszélyesek lehetnek a hazai erdőkre. Fontos, hogy ezekről, vagy ezek jelenlétének gyanújáról, akár csak 1-2 tünet, károsodás megléte esetén is, azonnal értesítendő az erdészeti hatóság.

A zárlati károsítók listája külön csoportosításban került feltüntetésre a Kódjegyzékben (lásd mellékletben).

 

Az adatszolgáltatás bizonylata

 

Az adatszolgáltatás bizonylata az Erdővédelmi kárbejelentő lap (továbbiakban EKB lap).

2013-tól kétféle EKB lap használata lehetséges, ezek az alábbiak:

  • „A” típusú Erdővédelmi kárbejelentő lap (pdf, excel)
  • „B” típusú Erdővédelmi kárbejelentő lap (pdf, excel)

 

Alapvető különbség a két formátum használata között, hogy amíg az „A” típusú csak a kárbejelentési kötelezettség teljesítésére alkalmas, addig a „B” típusú lehetőséget kínál mindazok számára, akik további hatósági eljárásoknál (pl. erdőgazdálkodáshoz kötődő támogatások igénybevétele, vagy erdősítés határidejének módosítása, káresemény következtében egészségügyi termelés szükséges) is fel kívánják használni a bejelentés tényét és a bejelentett információkat.

Mivel ez utóbbi hatósági eljárásokban bizonyító erejű dokumentumnak minősül, így kitöltési rendje szigorúbb, illetve többlet információ megadása is elvárt.  Ezek vélhetően vállalhatók az elérhető előnyök érdekében.

A B-EKB lapon jelentett károkra csak akkor hivatkozhat az erdőgazdálkodó a további hatósági eljárásokban, ha a kárbejelentő lap adattartalma a valóságnak megfelel és formai szempontból szabályosan került kitöltésre és aláírásra.

 

Kitöltés és bejelentés módja

 

Az EKB lapokat elektronikus úton a következő email címre várjuk: erdovedelem@nfk.gov.hu

A postai úton az alábbi levelezési címre kérjük küldeni az EKB lapokat:

Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály

Budapest 23 sz. posta 1277. Pf: 82.

 

A bejelentéshez szükséges segédletek és útmutatók elérhetőek a honlapon az alábbi linken: Útmutatók

 

Erdőkár térkép

 

Az Erdőkár térkép éves bontásban szemlélteti a bejelentett erdőkárokat. A statisztikailag lezárt adatokról – szakmai ellenőrzés és sorösszefüggés vizsgálatok után – az erdei károk erélyéről, valamint tér- és időbeli jelenlétükről internetes felületen biztosít hozzáférést valamennyi érdeklődő számára. Az adatok 2013-től kezdődően lekérdezhetőek a térképről.

 

Az erdőkár térkép elérhetősége:http://erdoterkep.nebih.gov.hu/erdokar/index.htm