Közlemények

Közlemények

Főoldal Közlemények

Közlemények


Gazdasági Főosztály közleménye:

2023-08-15 09:41:05

Tisztelt Partnereink!

Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy a héten zajlik Mezőgazdasági Földhaszonbérleti Szerződésekhez kapcsolódó 2023. évi díjak első félévi számlának kiállítása és megküldése.

Kérjük, szíveskedjenek a számlákon feltűntetett fizetési határidőket betartani!

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a megfelelő adattartalmú számlákhoz és azok megfelelő helyre történő kiküldéséhez elengedhetetlen a lakcímükben/a székhelyükben, illetve az értesítési címükben történt változás bejelentése. Az NFK által kibocsátott számlákon az állandó lakcím vagy székhely mellett a postázási cím is feltüntetésre kerül. Változás bejelentése során kérjük ennek figyelembe vételét.

Adat(változás) bejelentés az alábbi elérhetőségeken tehetnek meg:

e-mail cím: ugyfelszolgalat@nfk.gov.hu

levélcím: 1590 Budapest, Pf. 195.

Emellett az alábbi menüpontban is lehetőségük van adatváltozás bejelentésére:
https://nfk.gov.hu/adategyeztetes_szerzodott_partnerek_reszere

10 hektárt meghaladó árverések

2023-06-29 10:42:32

Tisztelt Partnereink!

Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földügyi Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó - 10 hektár térmértéket meghaladó - földrészletek nyilvános árveréssel történő értékesítése során javasoljuk az árverési biztosíték mielőbbi megfizetését. Kérjük a tisztelt Árverezőket, ne várjanak az utalással a határidő lejáratáig, a hibás adattartalmú utalások rendezésére határidőn belül van lehetőség, különös tekintettel arra, hogy külső banki technikai probléma miatt előfordulhat, hogy az árverési biztosíték utalásánál a közlemény rovat hiányos adattartalommal jelenik meg a Magyar Államkincstárnál.

Kérjük, tájékozódjon a bankjánál

Nemzeti Földügyi Központ

Erdészeti Főosztály által végzett adatszolgáltatási tevékenységek

2022-06-16 10:41:59

Az Nemzeti Földügyi Központ 2022. május 18-ai hatállyal kihirdette az Erdészeti Főosztály által végzett adatszolgáltatási tevékenységek egyes tételeinek ellenértékéről szóló elnöki utasítását. Az adatszolgáltatás során tett árajánlatok készítésénél és számlázásnál ezeket az egységárakat kell alkalmazni. A tételes táblázatot az alábbi helyről lehet letölteni. Érvényes az elnöki utasítás visszavonásáig vagy módosításáig.”

Erdészeti Főosztály Közleménye

2021-10-05 16:38:33

Tisztelt Erdőgazdálkodók, Erdőtulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény alapján az erdőterületek használatára kötött megbízási szerződések 2021. december 31-én hatályukat vesztik, ezeket a jogviszonyokat az erdőgazdálkodóknak 2021. december 31-ig meg kell újítania. Ennek hiányában az ilyen jogcímen fennálló bejegyzéseket az erdészeti hatóság törli az erdőgazdálkodói nyilvántartásból. A használati jogosultság megújítása során a fennálló megbízási szerződést közös megegyezéssel fel kell mondani, vagy bármelyik fél 60 napos határidővel felmondhatja.

A megbízási szerződéses jogcímmel érintett erdőrészletek az Erdőtérképen külön fedvény formájában elérhetőek, így arról mind a tulajdonosok, mind a gazdálkodók tájékozódhatnak.

A földhasználati jogosultság igazolásához szükséges szerződéskötésekre az Evt.-ben, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben foglaltak az irányadók. A szerződések előkészítése, megkötése során kérje erdészeti szakirányítója segítségét!

A szerződéseket az illetékes Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételi kérelem mellékleteként, nyilvántartásba vétel céljából. Az erdészeti hatóságok illetékességi területei az alábbi helyen érhetők el: http://www.nfk.gov.hu/Erdeszeti_illetekessegkereso_news_307

A nyilvántartásba vételi kérelem nyomtatvány az alábbi helyen érhető el: https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303

NFK közleménye:

2021-09-06 08:34:05

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése a Foktftv. alapján

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ügyfélszolgálat elérhetőségei:
e-mail: osztatlankozos@nfk.gov.hu
tel.: 06 80 310 111

Jogszabályok

https://nfk.gov.hu/download.php?id_file=41701

https://nfk.gov.hu/download.php?id_file=41700

NFK közleménye:

2021-09-06 08:32:16

OSZTATLAN KÖZÖS FÖLDTULAJDON FELSZÁMOLÁSA

A 2021. január 1-jén hatályba lépett 2020. évi LXXI. törvény szabályai rendelkeznek a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól szóló végrehajtási rendelet - 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet - pedig a megosztásra irányuló eljárás folyamatára és a megosztást támogató informatikai program, az osztóprogram alkalmazási feltételeire is kitér.

Az osztatlan közös tulajdonú földterületek sikeres felszámolása, a folyamat minél zökkenőmentesebb lebonyolítása érdekében az NFK az Agrárminisztériummal együttműködve megjelentette a témára fókuszáló tájékoztató kiadványát, az Osztatlan közös megosztási kisokost. A kiadvány az osztatlan közös földtulajdon fogalmától kezdve kitér e tulajdonosi forma kialakulására és felhívja a figyelmet arra, hogy a földbirtok-politikai döntések nyomán elindulhat az osztatlan közös tulajdonú földterületek felszámolása. Rávilágít, hogy melyek e folyamat előnyei és segít tájékozódni a megosztási folyamat legapróbb részleteiről is.

A kiadvány elektronikusan IDE KATTINTVA tölthető le!

NFK közleménye:

2021-09-06 08:32:04

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 63.§ (2) bekezdése szerinti közzététel:

Az NFK a használati jogosultságért ellenértékként legalább a helyben szokásos mértékű, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18. § (7) bekezdésében rögzített, a földnek az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett aranykoronában kifejezett kataszteri tiszta jövedelme kétezer-ötszázszorosának megfelelő forint összegű éves díjat köthet ki haszonbérleti díjként.

Öntözésfejlesztési Főosztály közleménye:

2021-09-06 08:26:44

Tisztelt Partnereink!

Elindult az Öntözési Közösség webes alkalmazás amely, a mezőgazdasági termelők számára fejlesztett elektronikus felület, amelyen keresztül - regisztrációt követően - lehetőségük nyílik más termelőkkel felvenni a kapcsolatot öntözési közösség–alapítás céljából, hogy a releváns pályázati források kiaknázása minél hatékonyabban történhessen meg.

Öntözési Közösség alkalmazás

Vagyonhasznosítási Főosztály közleménye:

2021-09-06 08:17:10

Tisztelt Partnereink!

2020. október 21. napjával lejárt a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) hirdetményében meghatározott – a Nemzeti Földalap részét képező, 10 ha alatti térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő – értékesítési eljárás harmadik ütemének keretében a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő.

Köszönettel vettük érdeklődésüket és a benyújtott ajánlatokat! Az ajánlatok érvényességi vizsgálatát az előre meghatározott 60 napon belül megtettük, annak eredményéről postai úton küldünk tájékoztatást. Felhívjuk figyelmüket, hogy ügyfélszolgálatunk a benyújtott vételi ajánlatok érvényességének tekintetében tájékoztatást nem nyújthat, annak hivatalos módja kizárólag a postai úton kézbesített levél.

A Szervezet továbbra is zavartalanul működik, a magyar agrárium eredményessége érdekében igyekszünk a leghatékonyabban ellátni széles körű feladatainkat. A honlapon megtalálható minden, a hasznosítási céljainkat érintő tájékoztatás, formanyomtatvány. Ügyfélszolgálatunk a közleményünk szerinti elérhetőségeken fogadja megkeresésüket. Állunk rendelkezésükre a jövőben is a sikeres együttműködés érdekében!

Gazdasági Főosztály közleménye:

2021-09-06 08:02:49

Tisztelt Partnereink!

Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy a Mezőgazdasági Földhaszonbérleti Szerződésekhez kapcsolódó díjak első félévi számlái elkészültek, azok megküldése folyamatban van. Kérjük, szíveskedjenek a számlákon feltűntetett fizetési határidőket betartani.

Gazdasági Főosztály közleménye:

2021-09-06 08:01:28

Tisztelt Partnereink!

Szeretnénk felhívni figyelmüket az adatváltozás bejelentésével kapcsolatos tájékoztatónkra, melyet a Közlemények rovatban tekinthetnek meg!

Gazdasági Főosztály közleménye:

2021-09-06 08:00:47

Tisztelt Partnereink!

Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket az alábbiakra:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 10. számú mellékében foglalt szabályok megváltozása okán 2020. július 1-től a belföldön teljesített ügyletről kibocsátott számlán fel kell tüntetni a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő áfaalany adószámának első 8 számjegyét, vagyis a vevői adószámot.

Amennyiben költségelszámolásnál (Egyéni vállalkozó, őstermelő, családi gazdaság) ez a változás Önöket is érinti, kérjük, jelentsék be Központunk részére - a számlán való feltűntetés érdekében - az adószámukat. Ennek hiányában magánszemélynek küldött számlaként jelentjük be az Önöknek küldött számlákat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

A megfelelő adattartalmú számlákhoz elengedhetetlen a lakcímükben/székhelyükben illetve értesítési címükben történt változás bejelentése. Az NFK által kibocsátott számlákon az állandó lakcím vagy székhely mellett postázási cím is feltűntetésre kerül. Változás bejelentése során kérjük, ennek figyelembe vételét.

A gördülékenyebb és gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, jelentsék be a saját maguk által használt e-mail címüket, nyilvántartásunkban történő rögzítés céljából.

Adat(változás) bejelentést az alábbi elérhetőségeken tehetnek meg:

e-mail: ugyfelszolgalat@nfk.gov.hu
levélcím: 1590, Budapest, Pf. 195.

Emellett az alábbi menüpontban is lehetőségük van adatváltozás bejelentésére:

https://nfk.gov.hu/adategyeztetes_szerzodott_partnerek_reszere

Gazdasági Főosztály közleménye:

2021-09-06 07:55:25

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2020. július 1. napjától a 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 29/A. § szerint „A Nemzeti Földügyi Központtal kötött szerződésben meghatározott, az esedékességkor meg nem fizetett ellenszolgáltatás összege vagy annak fennmaradó része adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül”.

A köztartozásnak minősülő lejárt tartozás befolyásolhatja pályázatok elbírálását, hasznosítási- vagy adásvételi szerződések megkötését. Emellett olyan ügyletek elbírálását is befolyásolhatja, melyek feltétele a köztartozás-mentességi igazolás benyújtása a kiíró részére.

Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei is Önöket terhelik.

Kérjük, minden utalásnál tűntessék fel a számla sorszámát; ennek hiányában a befizetése nem azonosítható be és nem áll módunkban az átutalt összeg jóváírása.

Kérjük fentiek figyelembe vételét számláik kiegyenlítése során.

Kérdés esetén javasoljuk, hogy az alábbi elérhetőségeken forduljanak Központunkhoz:

e-mail: ugyfelszolgalat@nfk.gov.hu

levélcím: 1590, Budapest, Pf. 195.