Árverések

ÁRVERÉSEK

Főoldal • Tájékoztatók • Árverések

ÁRVERÉSEK


Felhívjuk a Tisztelt Érdeklődők figyelmét, hogy a 2023. október 31-i árverésekhez kapcsolódó árverési biztosíték befizetési határideje 2023. október 25-én szerda éjfélkor lejár! Az összegnek eddig az időpontig az NFK kincstári számlájára be is kell érkezni.

A Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földügyi Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó földrészletek nyilvános árverés útján történő értékesítése

Újabb 10 hektár térmértéket meghaladó földrészletek kerülhetnek a gazdákhoz. Az agrártárca az intézkedéssel a kis - és közepes gazdálkodók és a helyi termelők földhöz jutását támogatja.

A koronavírus-járvány, az orosz-ukrán háború és az arra adott elhibázott brüsszeli szankciók rávilágítottak arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. A magyar agrárium előtt álló kihívások ellenére a gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően mindig biztonságos élelmiszer kerül a magyar családok asztalára. Az Agrárminisztérium ezért minden lehetséges eszközzel támogatja az ágazat szereplőinek tevékenységét, aminek egyik alapvető eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedések kialakítása.

A Magyar Állam tulajdonában álló és a Nemzeti Földügyi Központ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó földrészletek hasznosításáról Szervezetünknek lehetősége van a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. § (1) bekezdés alapján nyilvános árverés útján történő eladással gondoskodni. A hasznosítás során a földbirtok-politikai irányelveknek megfelelően kell eljárni, valamint előnyben kell részesíteni az élethivatásszerűen mezőgazdasági tevékenységet folytató személyeket.

A fenti eljárással kapcsolatos részletes szabályokat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Kormány által 2015. évben meghirdetett „Földet a gazdáknak!” Program folytatásaként a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) nyilvános árverés keretében ismét értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó 10 hektár térmértéket meghaladó földrészleteket - összhangban a kormányzati földpolitika életképes méretű kis- és közepes gazdaságok létrehozásának és támogatásnak, a helyi gazdák földhöz juttatásának kiemelt céljával.

Az árverések keretében mintegy 22 ezer hektár állami földterület kerül meghirdetésre, több ütemben. Az árverések első ütemében több mint 12 ezer hektár elsősorban szántó, rét, legelő művelési ágú földrészletet kínált Szervezetünk megvételre, az árverések második ütemében közel 14 ezer hektár földrészlet, a szántó, rét, legelő művelési ágú területek mellett a vegyes művelési ágú földrészletek is meghirdetésre kerülnek..

Az árverési hirdetmények kifüggesztésére 2023. szeptember 15. napján az NFK honlapján (https://nfk.gov.hu/arveresek) kerül sor. Az árverések és a regisztráció időpontjáról és helyszíneiről a hirdetmények adnak pontos tájékoztatást. Az árverések lebonyolítására 2023. október 16. és 2023 október 31. napja között kerül sor. Az árveréseket az NFK közreműködőjeként a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok bonyolítják le az NFK képviselői és közjegyzők jelenlétében

Az árverésre kijelölt ingatlanok adatait, valamint a regisztráció illetve az árverés időpontját, helyszínét tartalmazó árverési hirdetményeket a Kormányhivatalok vármegyei és járási hivatali helyiségeiben, illetve az árverések helyszínein is kifüggesztik, továbbá a Kormányhivatalok honlapján, valamint vármegyei/helyi sajtótermékekben is közzé teszik.

Az árverési eljárás gyors és hatékony lebonyolítása, átláthatósága érdekében a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 2023. május 15. napján hatályba lépett módosításával megváltoztak az árverési eljárás egyes részletszabályai, melyek az árveréseken részt venni, illetőleg elővásárlási jogot gyakorolni kívánó gazdák részéről kiemelt figyelmet igényelnek.

Különösen fontos változás, hogy az elővásárlási jog gyakorlására kizárólag az árverésen van lehetőség a módosult rendelkezések alapján, ezért az elővásárlóként jogot gyakorolni kívánó személyeknek is regisztrálniuk kell az árverésre. Aki árverezőként is regisztrál és elővásárlási jogát is gyakorolni kívánja, árverezőként és elővásárlóként is szükséges regisztrálnia. Az elővásárlási jog gyakorlásának feltétele az árverésen személyesen, vagy meghatalmazott jogi képviselő útján történő részvétel. Licitálni nem kívánó elővásárlásra jogosultként az árverési részvétel során a jogi képviselet nem kötelező, azonban kifejezetten javasolt a jogi megfelelőség biztosítása érdekében.

A regisztráció során - amire az árverés napját megelőzően kerül sor - a földszerzéshez és az elővásárlási jog gyakorlásának igazolásához szükséges okiratokat a regisztrálóknak (akár árverező, akár elővásárlási joggyakorló, vagy mindkettő) hiánytalanul, a hirdetményben meghatározott módon, megfelelően hitelesítve kell benyújtani a kormányhivatal részére. Az okiratok hiánytalan benyújtása az árverésen részt vevő felelőssége. Az árverésen kizárólag érvényes regisztrációval rendelkező személy vehet részt.

Az árverezőként regisztrált személyek ajánlatukat licit útján tehetik meg az árverés során, a kizárólag elővásárlóként regisztrált személyek az árverés lezárását követően tehetik meg elővásárlási jognyilatkozatukat. Az elővásárlóként is regisztrált árverező is ekkor érvényesítheti elővásárlási jogát.

Az árverési eljárás részletes szabályait, a jelentkezés feltételeit a kihirdetésre kerülő Hirdetmények tartalmazzák. Az árveréssel kapcsolatosan további érdemi tájékoztatás kérhető elektronikus úton, az e-mail címen.


Gyakran ismételt kérdések
Árveréses értékesítés - Folyamatábra

Tisztelt Partnereink!

Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földügyi Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó - 10 hektár térmértéket meghaladó - földrészletek nyilvános árveréssel történő értékesítése során javasoljuk az árverési biztosíték mielőbbi megfizetését. Kérjük a tisztelt Árverezőket, ne várjanak az utalással a határidő lejáratáig, a hibás adattartalmú utalások rendezésére határidőn belül van lehetőség, különös tekintettel arra, hogy külső banki technikai probléma miatt előfordulhat, hogy az árverési biztosíték utalásánál a közlemény rovat hiányos adattartalommal jelenik meg a Magyar Államkincstárnál.
Kérjük, tájékozódjon a bankjánál!

Nemzeti Földügyi Központ


Az agrártárca sajtóközleménye: https://kormany.hu/hirek/tovabb-folytatodik-az-arveres-utjan-torteno-foldertekesites


A Hirdetmények vármegyei bontásban az alábbi mappákban tekinthetők meg:

Jász-Nagykun-Szolnok_Ingatlanjegyzék.xlsx HIR_JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK_SZOLNOK KOSSUTH LAJOS ÚT 2.VÁRMEGYEHÁZA, FÖLDSZINT MÁRVÁNYTEREM _20231017.pdf HIR_JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK_SZOLNOK KOSSUTH LAJOS ÚT 2._VÁRMEGYEHÁZA_FÖLDSZINT_MÁRVÁNYTEREM_20231019.pdf HIR_JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK_SZOLNOK KOSSUTH LAJOS ÚT 2._VÁRMEGYEHÁZA_FÖLDSZINT_MÁRVÁNYTEREM_20231020.pdf HIR_JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK_SZOLNOK KOSSUTH LAJOS ÚT 2._VÁRMEGYEHÁZA_FÖLDSZINT_MÁRVÁNYTEREM_20231024.pdf HIR_JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK_SZOLNOK KOSSUTH LAJOS ÚT 2_VÁRMEGYEHÁZA_FÖLDSZINT_MÁRVÁNYTEREM_20231018.pdf HIR_JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK_SZOLNOK_KOSSUTH LAJOS ÚT 2_VÁRMEGYEHÁZA_FÖLDSZINT_MÁRVÁNYTEREM_20231026.pdf HIR_JÁSZ_NAGYKUN_SZOLNOK_SZOLNOK KOSSUTH LAJOS ÚT 2. VÁRMEGYEHÁZA, FSZT. MÁRVÁNYTEREM_20231016.pdf HIR_JÁSZ_NAGYKUN_SZOLNOK_SZOLNOK_KOSSUTH_LAJOS_ÚT_2_VÁRMEGYEHÁZA_FÖLDSZINT_MÁRVÁNYTEREM_20231025.pdf Hirdetmény árverés eredményéről_Jász-Nagykun-Szolnok_10.16.pdf Hirdetmény árverés eredményéről_Jász-Nagykun-Szolnok_10.17.pdf Hirdetmény árverés eredményéről_Jász-Nagykun-Szolnok_10.18.pdf Hirdetmény árverés eredményéről_Jász-Nagykun-Szolnok_10.19.pdf Hirdetmény árverés eredményéről_Jász-Nagykun-Szolnok_10.20.pdf Hirdetmény árverés eredményéről_Jász-Nagykun-Szolnok_10.24.pdf Hirdetmény árverés eredményéről_Jász-Nagykun-Szolnok_10.25.pdf Hirdetmény árverés eredményéről_Jász-Nagykun-Szolnok_10.26.pdf VISSZAVONÁS_HIR_JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK_SZOLNOK KOSSUTH LAJOS ÚT 2._VÁRMEGYEHÁZA_MÁRVÁNYTEREM_20231019_Tiszaörs_0125-70.pdf

Árverési Iratminták

ÁRVERÉSI VEVŐ NYILATKOZAT.PDF
ELŐZETES NYILATKOZAT KÖZÖS ÁRVEREZŐI SZÁNDÉKRÓL.PDF
ELŐZETES NYILATKOZAT KÖZÖS ELŐVÁSÁRLÁSIJOG GYAKORLÁSÁRÓL.PDF
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSMINTA - ÁRVERÉSES ÉRTÉKESÍTÉS - II. ÜTEM.pdf