Agrár-vidékfejlesztési Térképészeti Főosztály

Agrár-vidékfejlesztési Térképészeti Főosztály

Főoldal Főosztályok Agrár-vidékfejlesztési Térképészeti Főosztály

Agrár-vidékfejlesztési Térképészeti Főosztály


A főosztály tevékenységét alapvetően egy közelmúltbeli jogszabályváltozás alapján lehet összefoglalni. A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 31 §-át a következő bekezdéssel egészítette ki: „(1a) A MePAR működtetése, programszerű megújítása, valamint a távérzékeléses ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása közfeladatnak minősül és azt a Nemzeti Földügyi Központ végzi.”

A fenti jogszabályban foglalt feladatokat a főosztály két osztálya, a MePAR fejlesztési, Koordinációs és Üzemeltetési Osztály valamint a Mezőgazdasági Távérzékelési és Helyszíni Ellenőrzési Osztály osztálya közösen valósítja meg.MePAR Fejlesztési, Koordinációs és Üzemeltetési Osztály

A Mezőgazdasági és Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) az uniós és nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági- és vidékfejlesztési támogatások kizárólagos hivatkozási-, földterület azonosítási- és térinformációs rendszere [71/2015. (XI.3.) FM rendelet].

A rendszer üzemeltetésének feladatai 2019. október 15-én kerültek a Nemzeti Földügyi Központ Agrár-vidékfejlesztési Térképészeti Főosztályához. A MePAR üzemeletetésének keretében az osztály a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elvégzi a rendszer változásvezetési és felújítási feladatait, melynek során leköveti a földfelszín változásait és ezen keresztül biztosítja a területalapú támogatásokhoz kapcsolódó intézkedések megfelelő végrehajthatóságát.

A MePAR programszerűen, évente rotációs rendszerben változó területen kerül felújításra. Az ország területének kb. 1/3-ára minden évben új légifelvétel készül, amely alapján megtörténik a fizikai blokkok átvizsgálása, illetve szükség szerint a felújítása is. Az ország területének fennmaradó (adott évi légifelvétellel nem lefedett) részén a gazdálkodóktól érkező bejelentések és a fizikai ellenőrzések eredményei alapján hivatalból indulnak változásvezetések.

A MePAR tulajdonosi jogait az állam nevében a Magyar Államkincstár (Kincstár) gyakorolja, a rendszer üzemeltetése és fejlesztése az európai uniós és hazai agrár-szakigazgatás igényeinek megfelelően, a Kincstár által meghatározott szempontok szerint történik.

A támogatási kérelem benyújtására a Kincstár által üzemeltetett egységes kérelembeadó felület szolgál, ugyanakkor az osztály által a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. segítségével működtetett internetes MePAR böngésző felület bárki számára térítésmentesen elérhetővé teszi a MePAR adatait.

Az osztály telefonos MePAR ügyfélszolgálatot is üzemeltet, amelynek elérhetőségei a MePAR böngészővel együtt a www.mepar.hu honlapon találhatóak.Mezőgazdasági Távérzékelési és Helyszíni Ellenőrzési Osztály

Az osztály tevékenysége három fő területre terjed ki.

Területalapú támogatások távérzékeléses ellenőrzése

A területalapú mezőgazdasági kifizetések jogosságának ellenőrzésére a leggyorsabb, objektív ellenőrzési eszköz a távérzékelés. A távérzékeléses ellenőrzés során az év folyamán több időpontban készített nagy- és szuper felbontású űrfelvétel-sorozat és légifelvétel szükség szerinti felhasználásával kerül értékelésre a gazdálkodók kérelmében szereplő állítások valóságtartalma.

Helyszíni adatgyűjtés és adatfeldolgozás, a területalapú támogatások klasszikus helyszíni ellenőrzése

A mezőgazdasági távérzékelési alkalmazásokhoz szorosan kapcsolódnak a klasszikus helyszíni felmérések és ellenőrzések. A helyszíni adatgyűjtés és adatfeldolgozás arra irányul, hogy a távérzékeléses, valamint térinformatikai előkészítés után a helyszínen hajtsák végre az adott projektben szükséges azon vizsgálati feladatokat, amelyek esetében a távérzékeléses eljárásban kiegészítő adatokra van szükség.

VINGIS – a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartása

A szőlőágazatra vonatkozó uniós támogatásokkal kapcsolatban létrehozott országos ágazati ültetvény szintű térinformatikai nyilvántartás. Az egész országra kiterjedően működő rendszer a szőlő-bor ágazat számára nyújt térbeli információkat a mindennapi munkához. A rendszer összeköti és térben ábrázolja a hegyközségek adatbázisait, ezen felül pedig olyan térbeli többletinformációkat tartalmaz, mely elengedhetetlen mind a hegyközségek, mind pedig a támogatást és az eredetvédelmet ellenőrző szervek munkájához. A VINGIS-el kapcsolatban további információk a www.vingis.hu oldalon érhetőek el.