Vagyongazdálkodási Főosztály

Vagyongazdálkodási Főosztály

FőoldalFőosztályok Vagyongazdálkodási Főosztály

Vagyongazdálkodási Főosztály

Nemzeti Földügyi Központ jogszabály által meghatározott feladata az állami termőföld vagyonról jó gazdaként, a földbirtok-politikai irányelvek szerinti való gondoskodás valamint a nem hasznosítási jellegű tulajdonosi jogok gyakorlása.

A Nemzeti Földalap részét képező földrészletek vagyongazdálkodásával összefüggő tevékenységek, illetve a földrészletekhez és vagyoni értékű jogokhoz kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlása az alábbi fő területeken valósul meg:

  • önkormányzati tulajdonba adás (vétel, ingyenes tulajdonba adás),
  • egyházi tulajdonba adás (ingyenes)
  • földcserék,
  • telekmegosztással egybekötött értékesítések és cserék,
  • földfelajánlások (ingyenes, ellenértékes),
  • tulajdonosi hozzájárulások kiadása,
  • a Magyar Állam javára bejegyzett visszavásárlási jog és feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja képviseletében történő hozzájárulások kiadása,
  • földhasználati megállapodások megkötése vagy jóváhagyása,
  • egyedi kérelemre történő osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos megkeresések vizsgálata.
Ügytípusok – Általános leírások

Tovább

Ügytípusok – Nyomtatványok

Tovább