Végrehajtási, felszámolási és önkormányzati adósságrendezési eljárás

VÉGREHAJTÁSI, FELSZÁMOLÁSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS

Főoldal • Tájékoztatók • Eljárások • Végrehajtási, felszámolási és önkormányzati adósságrendezési eljárás

VÉGREHAJTÁSI, FELSZÁMOLÁSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS

Tájékoztató végrehajtási, felszámolási és önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében mező- és erdőgazdasági hasznosítású földekre lefolytatott árveréssel kapcsolatban

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) ingatlan-végrehajtási eljárásokkal összefüggő, az NFA becsérték-fizetési kötelezettségével kapcsolatos rendelkezései 2018. július 26. napjától módosultak.

A Földforgalmi törvény 35. § (6) bekezdése értelmében felszámolási, vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás esetében, ha a mezőgazdasági igazgatási szerv megtagadja az árverési vevő javára a tulajdonszerzés jóváhagyását, vagy az árverés sikertelen, a föld az állam tulajdonába és a Nemzeti Földalapba kerül. A mezőgazdasági igazgatási szerv a jóváhagyás megtagadásáról szóló döntését, illetve az árverés sikertelenségéről felvett jegyzőkönyvet közli a földalapkezelő szervvel is. A földalapkezelő szerv a jogerős döntés, illetve az árverés sikertelenségéről felvett jegyzőkönyv közlését követő 60 napon belül köteles a becsértéket a végrehajtó, illetve a felszámoló részére átutalni.

Ugyanezen szakasz (7) bekezdése értelmében végrehajtási eljárás esetében, ha a mezőgazdasági igazgatási szerv megtagadja az árverési vevő javára a tulajdonszerzés jóváhagyását, vagy az árverés sikertelen, az árverést lefolytató mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresi a végrehajtót a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerinti folyamatos árverezési hirdetmény közzététele érdekében. Ha a föld tulajdonjogára vételi ajánlat érkezik, a végrehajtó árverés lefolytatása érdekében ismételten megkeresi a mezőgazdasági igazgatási szervet.

A jogszabály-módosítás eredményeképpen mező-és erdőgazdasági földek végrehajtási eljárása során a Magyar Állam nem kerül kényszervevői pozícióba, kizárólag felszámolási és adósságrendezési eljárások lefolytatása esetén keletkezik fizetési kötelezettsége és kerül az elárverezett ingatlan ipso iure tulajdonosi pozíciójába.

Az NFK a jogerős döntés illetve az árverés sikertelenségéről felvett jegyzőkönyv közlését követően utalja át a becsértéket a felszámoló vagy a pénzügyi gondnok részére. A becsértékek megfizetésével kapcsolatban a Nemzeti Földügyi Központ folyamatosan végzi a beérkezett dokumentumok beazonosítását, illetve folyamatosan intézi a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a becsértékek átutalását.