Dokumentumtár

Dokumentumtár

FőoldalDokumentumtár

E-Ügyintézés


 • Kérelem törölt haszonélvezeti joggal kapcsolatos kompenzációra irányuló hatósági eljárásban magánszemélyek részére (JBFO-020M) - Magánszemély
 • Keresetlevél előterjesztése NFK hatósági eljárásban magánszemélyek részére (JBFO-030M) - Magánszemély
 • Hiánypótlás NFK hatósági eljárásban (JBFO-040M) - Magánszemély
 • Tényállás tisztázása NFK hatósági eljárásban (JBFO-050M) - Magánszemély
 • Egyéb beadvány NFK hatósági eljárásban (JBFO-060M) - Magánszemély
 • Kiegészítő kompenzációval kapcsolatos kérelem NFK kompenzációs eljárásban (JBFO-070M) - Magánszemély
 • KÉrelem törölt haszonélvezeti joggal kapcsolatos kompenzációra irányuló hatósági eljárásban jogi személyek részére (JBFO-020J) - Jogi személy
 • Keresetlevél előterjesztése NFK hatósági eljárásban jogi személyek részére (JBFO-030J) - Jogi személy
 • Hiánypótlás NFK hatósági eljárásban (JBFO-040J) - Jogi személy
 • Tényállás tisztázása NFK hatósági eljárásban (JBFO-050J) - Jogi személy
 • Egyéb beadvány NFK hatósági eljárásban(JBFO-060J) - Jogi személy
 • Kiegészítő kompenzációval kapcsolatos kérelem NFK kompenzációs eljárásban (JBFO-070J) - Jogi személy
 • Mezőgazdasági öntözési célú kutak hatósági ügyintézése magánszemélyek részére (nemzeti földügyi központ - NFK) (MKHO-010M)
 • Mezőgazdasági öntözési célú kutak hatósági ügyintézése jogi személyek részére (nemzeti földügyi központ - NFK) (MKHO-010J)
 • Hiánypótlás mezőgazdasági öntözési célú kutak hatósági ügyintézése kapcsán magánszemélyek részére (nemzeti földügyi központ - NFK) (MKHO-020M)
 • Hiánypótlás mezőgazdasági öntözési célú kutak hatósági ügyintézése kapcsán jogi személyek részére (nemzeti földügyi központ - NFK) (MKHO-020J)
 • Erdőgazdálkodói javaslatok körzeti erdőtervezéshez (EFO-010G)
 • Erdővédelmi kárbejelentő lap (EKB-lap) benyújtása az NFK felé (EFO-020G)
 • Erdőgazdálkodói elszámolás EFO-030G
 • Dokumentumtár


  Ingyenes ingatlan felajánlások
  Kapcsolódó dokumentumok:
  Ingyenes egyházi tulajdonba adási kérelmek
  Kapcsolódó dokumentumok:
  Elidegenítési és terhelési tilalommal valamint visszavásárlási joggal terhelt ingatlanokhoz kapcsolódó kérelem
  Kapcsolódó dokumentumok:
  ÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZATOK
  Kapcsolódó dokumentumok:
  Nincs dokumentum!
  További információ
  MEZŐGAZDASÁGI KUTAKKAL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ÜGYEK
  Kapcsolódó dokumentumok:
  SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM ÉS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM
  Kapcsolódó dokumentumok:
  Kellő gondosság elvén alapuló dokumentációs rendszer (DDS)
  Kapcsolódó dokumentumok:
  Erdőgazdálkodói elszámolás
  Kapcsolódó dokumentumok:
  EGYÉB DOKUMENTUMOK
  Kapcsolódó dokumentumok:
  Miniszteri jelentés 2022 (pdf, 34687 KB)
  Miniszteri jelentés 2021 (pdf, 36272 KB)
  Miniszteri jelentés 2020 (pdf, 28105 KB)
  Miniszteri jelentés 2019 (pdf, 17632 KB)
  1 A függelék Átjárási szolgalmi jog biztosítása érdekében kötendő megállapodás (doc, 64 KB)
  1 B függelék Vezetékjogi megállapodás elektromos hálózat tekintetében (doc, 70 KB)
  1 C függelék Vezetékjogi megállapodás gázvezeték tekintetében (doc, 71 KB)
  1 D függelék Vízelvezetési szolgalmi jogi megállapodás (doc, 73 KB)
  1 E függelék Vezetékjogi szolgalmi jogi megállapodás hírközlési hálózat tekintetében (doc, 72 KB)
  1 F függelék Bányaszolgalmi megállapodás (doc, 67 KB)
  2 A függelék Kártalanítási megállapodás elektromos vezeték vezetékjog esetére (doc, 79 KB)
  2 B függelék Kártalanítási megállapodás gázvezeték (doc, 80 KB)
  2 C függelék Kártalanítási megállapodás bányászati (doc, 79 KB)
  2 D függelék Kártalanítási megállapodás Vízvezetési és vízhasználati szolgalom esetére (doc, 80 KB)
  2016/S 213-387950 Közbeszerzési Dokumentumok_NFA_Értékbecslés (pdf, 771 KB)
  2016/S 213-387950 Nyilatkozatminták_NFA_Értékbecslés (docx, 91 KB)
  A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Vagyon-nyilvántartási Szabályzata (pdf, 599 KB)
  Adatkezelési tájékoztató - nyilvános árverés.pdf (pdf, 160 KB)
  AJÁNLAT NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLET VÉTELÉRE - jogi személy (docx, 24 KB)
  AJÁNLAT NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLET VÉTELÉRE - magánszemély (docx, 18 KB)
  Értéknövelő beruházási adatlap haszonbérlő esetére MINTA a 37/2015. (IX. 22.) sz. utasításhoz (xls, 41 KB)
  Értéknövelő beruházási adatlap vagyonkezelő esetére MINTA a 37/2015. (IX. 22.) sz. utasításhoz (xlsx, 12 KB)
  Európai Uniós beruházás esetén a kérelmet kiegészítő formanyomtatvány 37/2015. (IX. 22.) sz. utasításhoz (doc, 41 KB)
  Gazdálkodási terv (doc, 192 KB)
  Hírlevél (2019/II.) (pdf, 215 KB)
  MB_Megbízási szerződés (6A_céges) (pdf, 517 KB)
  MB_Megbízási szerződés (6A_céges_HM) (pdf, 525 KB)
  MB_Megbízási szerződés (6A_magán) (pdf, 441 KB)
  MB_Megbízási szerződés (6A_magán_HM) (pdf, 442 KB)
  MB_Megbízási szerződés (6B_céges) (pdf, 438 KB)
  MB_Megbízási szerződés (6B_céges_HM) (pdf, 441 KB)
  MB_Megbízási szerződés (6B_magán) (pdf, 436 KB)
  MB_Megbízási szerződés (6B_magán_HM) (pdf, 439 KB)
  MB_Megbízási szerződés (START munkaprogram) (pdf, 345 KB)
  Nyilatkozat a haszonbérelt földterületet terhelő értéknövelő beruházásokról (xls, 540 KB)
  Nyilatkozat a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott, átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről (pdf, 169 KB)
  Vagyonkezelők adategyeztető táblázata (xls, 49 KB)
  Haszonbérleti szerződés minta (xls, 640 KB)