Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

Haszonélvezeti jog/özvegyi jog van rögzítve a földrészleten az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételhez szükséges-e a jogosult beleegyezése?


Igen, ilyen esetben a haszonélvező/özvegyi jog jogosultja rendelkezhet az ingatlan használati jogáról, így az ő írásbeli beleegyező nyilatkozata is szükséges.