Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

Hogyan számítsam a gyakoriságot és a kárerélyt termésfelevésnél (210)? Hogyan számítsam a gyakoriságot és a kárerélyt, ha mesterséges makkvetésben ette fel a disznó a makkot?


gyakorisággal megadható, hogy az érintett területen belül mekkora a ténylegesen bolygatott terület érintett területhez viszonyított százalékos aránya.

kárerély kitöltése: megbecsüljük a felevett termés arányát a lehullott terméshez képest %-ban. Megbecsüljük, hogy az adott területen a mindenkor várható optimális termést 100 %-nak véve, milyen arányú volt a jelenlegi termés és ennek az értékével korrigáljuk (szorozzuk) a korábban megbecsült felevett termés arányát, megkapva ezzel az erély rögzítendő értékét. Ügyeljünk arra, hogy ez a korrekció csak csökkentheti a felevett termésnél becsült arány értékét.

Mesterséges makkvetésnél egyszerűbb a kármeghatározás, itt az érintett terület termésfelevéssel károsított területi hányada adja a gyakorisági százalékot, a kárerély százalékértéke pedig az „felevett makk/elvetett makk” arányából adódik.