Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

Hogyan értelmezhető a kár gyakoriságának megadása?


Az érintett területen, egy adott fafaj károsodással érintett egyedeinek aránya a fafaj összes egyedeihez képest, százalékban kifejezve.
(Például: 30 db KTT található az érintett területen, melyből 18 db egyeden van lombrágás, akkor a gyakoriság 60%.)