Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

Honnan és hogyan tudok adatokat kérni az Országos Erdőállomány Adattárból és Erdészeti térképről?


Az Országos Erdőállomány Adattárban lévő erdőrészlet adatok nyilvánosak, azokról kérelemre bárkinek ún. szemlemásolat adható ki, hiteles ill. nem hiteles formában, akár elektronikus úton is. A szemlemásolat erdőrészletenként az alábbi adatköröket tartalmazza: Természetes azonosítók, erdőgazdálkodó, rendeltetések, üzemmód, természetesség, termőhelyi adatok, állományleírás, fakitermelési és erdősítési terv, részlet szintű előírások, megjegyzések.
Az Adattárból rendszeresített statisztikai kimutatások, listák is kérelmezhetőek. Leggyakrabban kért listák és statisztikák: Gazdálkodónkénti terület-kimutatás; Részletes terület-kimutatás; Helységhatáros terület-kimutatás; Fakitermelési terv üzemmódonként; Erdőfelújítási mátrix; Erdőfelújítási terv célállománytípus szerint …
Lehetőség van tetszőleges méretarányú, nagyobb területi egységet ábrázoló tematikus térképek igénylésére is.
Az adatszolgáltatási kérelmeket minden esetben a https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303 oldalon található Adatkérők pontban letölthető nyomtatványokon kell benyújtani.
A szolgáltatást az illetékes Megyei Kormányhivatal erdészeti hatóságai végzik, az adatkérő formanyomtatványokat elektronikus úton (E-papír, hivatali kapus stb.) közvetlenül hozzájuk kell benyújtani.
A több illetékességi területre eső adatszolgáltatást a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) Erdészeti Főosztálya végzi. 
Az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjat köteles. Ennek mértékéről a 63/2012-es VM rendelet 1. melléklet 15. pontja (Erdészeti közigazgatási eljárások díjtételei) rendelkezik.
Bárki számára szabadon elérhető  a https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ oldal, ahol tájékozódhat  az erdőrészletek elhelyezkedéséről, és megismerheti a hozzá tartozó tájékoztató adatokat is.

Lehetőség van digitális térképi és leíróadat szolgáltatás kezdeményezésére az NFK Erdészeti Főosztályánál akár az ország teljes területére. 
Az adatkérő formanyomtatványokat elektronikusan, az erdeszet@nfk.gov.hu címre, vagy postai úton a következő címre kell megküldeni: Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály, Budapest 23. posta 1277. PF: 82.
A megkeresés beérkezését követően árajánlatot készítünk, melyet megküldünk a megrendelő által megadott címre (célszerű, ha ez is elektronikus cím).
Az adatszolgáltatási díjat kizárólag átutalással lehet rendezni. 
A befizetést igazoló bizonylatot és az átadás – átvételi jegyzéket vissza kell juttatni az árajánlatot adó részére. Amennyiben az igényelt adat lehetővé teszi, azt is elektronikus formában juttatjuk el a címzetthez.