Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

Hogyan juthatok adatokhoz az Erdőgazdálkodói Nyilvántartásból?

https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303 


Az Erdőgazdálkodói Nyilvántartásból adatszolgáltatást – igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében – az erdészeti hatóság végez. Az erdőgazdálkodóval kapcsolatos egyedi adatok kiadása az illetékes Megyei Kormányhivatal hatásköre és feladata.  A díjak mértékéről a 63/2012-es VM rendelet 1. melléklet 15. pontja (Erdészeti közigazgatási eljárások díjtételei) rendelkezik.
Az erdőgazdálkodói nyilvántartás adatai nyilvánosak, azokból szemle vagy teljes másolat adható ki, hiteles ill. nem hiteles formában, elektronikus úton is. A szemlemásolat a jogszabályban meghatározott adatokat tartalmazza.
Amennyiben több Megyei Kormányhivatal illetékességi területére esik az adatigénylés, akkor az NFK Erdészeti Főosztályát, mint országos hatáskörű szerv kell megkeresni.  Az erdőgazdálkodói nyilvántartásból betekintés útján adatszolgáltatásra nincs lehetőség.
Egy adott erdőgazdálkodó használatában lévő összes földterületére vonatkozó legyűjtött adatai csak az érintett erdőgazdálkodónak adhatók ki. 
A nyilvántartásból szemlemásolatot formanyomtatványon benyújtott kérelem alapján lehet kérni. Az alábbi oldal Adatkérők menüpontjában.
https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303