Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

Hogyan közlik az erdőterv határozatot?


A határozat rendelkező részét és indokolásának kivonatát az NFK honlapján közzéteszi, valamint értesíti az erdőterület elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat jegyzőjét, aki gondoskodik a határozatról szóló tájékoztatás helyben szokásos módon történő közzétételéről. Az erdőgazdálkodó és az eljárás során nyilatkozatott tett tulajdonos ügyfelekkel a döntés közvetlenül, a többi ügyféllel közhírré tétel útján kerül közlésre. Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodó ügyfelek részére – a döntés közlése mellett – megküldi az érintett erdő- és egyéb részletek Adattárban nyilvántartott térképi és leíró adatait tartalmazó szemlemásolatokat is.