Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

Használt rövidítések

A kérdések között használt rövidítések!


Adattár                                Országos Erdőállomány Adattár

Erdészeti hatóság               Az érintett ingatlan fekvése alapján a területileg illetékes, erdészeti hatósági hatáskörrel rendelkező megyei kormányhivatal (https://nfk.gov.hu/Erdeszeti_illetekessegkereso_news_307)

Evt.                                        Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény

Fétv.                                      A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény

Földforgalmi tv.                 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény

Ptk.                                        2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Vhr.                                       Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet