Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

A földrészlet megosztása erdőt érint, mit kell tennem?


A földrészlet megosztása telekalakítási eljárásnak minősül, melynek lefolytatására a 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet ad iránymutatást. Amennyiben a telekalakítás erdőt érint az Evt. alapján az erdészeti hatóság szakhatóságként részt vesz az eljárásban, a fenntartható erdőgazdálkodás vizsgálata érdekében. Az erdőt két vagy több földrészletre csak abban az esetben lehet megosztani, ha az a fenntartható erdőgazdálkodást nem veszélyezteti.

A megosztással csak olyan erdő művelési ágú földrészlet vagy alrészlet alakítható ki, amelynek szélessége átlagosan legalább harminc méter, és területe egy hektárnál nagyobb, kivéve, ha a megosztás célja erdő igénybevétele. A kivétel az igénybe venni szándékozott területre vonatkozik. Az igénybe venni nem szándékozott, visszamaradó erdőterület esetében figyelembe kell venni, hogy ennek a területnek az ötezer négyzetmétert, illetve a szélső fák tőben mért távolságát tekintve átlagosan a húsz méter szélességet el kell érnie, különben ez a terület is az igénybevétel területének és az erdővédelmi járulék megállapításának alapjául szolgáló területnek minősül.

A telekalakítási eljárás általános szabályairól itt olvashat bővebben: http://www.foldhivatal.hu/content/view/148/154/