Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

Az ingatlan-nyilvántartás szerint gyepet (szántót) vásároltam, úgy is akarom művelni. Milyen jogon köteleznek erdőgazdálkodásra?


Azt, hogy egy terület erdőnek minősül-e, nem a földrészlet művelési ága dönti el, hanem az, hogy a területen található faállomány megfelel-e a jogszabályban rögzített erdő-kritériumoknak, illetve – a faállomány meglététől függetlenül – nyilvántartott-e erdőként vagy szabad rendelkezésű erdőként az Adattárban. A tulajdonos (használó) kötelessége, hogy a területileg illetékes földhivatalnál kezdeményezze a természetbeni állapotnak megfelelő művelési ág szerinti nyilvántartást az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szabályai szerint.