Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

Miért engem büntet a hatóság, ha lopják a fámat?


Az erdőgazdálkodó végzi az erdőgazdálkodást, amelynek része az erdő őrzése is. Erdőőri feladatokat rendészeti feladatellátásra jogosult szakszemélyzet láthat el. Az erdőgazdálkodó vagy tulajdonos alkalmazhat ilyen szakembert. Jogosulatlan fakitermelés észlelése esetén az erdő tulajdonosa vagy erdőgazdálkodója a tudomásra jutástól haladéktalanul köteles bejelentést tenni a rendőrség és a terület fekvése szerint illetékes erdészeti hatóságnak.