Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

Hogyan telepíthetek erdőt a termőföldemen?


Erdőtelepítési-kivitelezési tervet kell készíttetni, melyet az illetékes erdészeti hatóság hagy jóvá. Tervet felsőfokú erdészeti végzettséggel rendelkező jogosult erdészeti szakszemélyzet, erdészeti tudományos fokozattal rendelkező, vagy erdészeti hatósági, igazgatási feladatot ellátó személy készíthet. A terv kötelező szakmai tartalmán felül szükséges, hogy az erdőtelepítéshez a terület tulajdonosa(i) is hozzájárulásukat adják. A föld művelési ág változtatását az illetékes földhivatalnál kell intézni az első kivitel elvégzése után, melyhez az erdészeti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány szükséges.