Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

Fát akarok kivágni. Mit kell tennem?


Az erdészeti hatóság felé akkor kell bejelentést tenni, ha az érintett terület az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) hatálya alá tartozik és a faállomány erdőnek, szabad rendelkezésű erdőnek, fásításnak vagy faültetvénynek minősül.  Egyéb esetben a helyi önkormányzat és – érintettség esetén – a természetvédelmi hatóság tud tájékoztatást adni.

Erdőben fakitermelést kizárólag – az erdőterv előírásaival összhangban – az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó végezhet. Erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételével kapcsolatban tájékoztatás a GYIK megfelelő helyén található. A tervezett fakitermelést a "Fakitermelések bejelentése" megnevezés alatt letölthető nyomtatványon kell előzetesen bejelentenie legkésőbb 21 nappal a fakitermelés megkezdése előtt. A bejelentést a jogosult erdészeti szakszemélyzetnek ellenjegyeznie szükséges. A jogosult erdészeti szakszemély állít ki és az erdőgazdálkodó is ellát aláírásával. A fakitermelési munka végrehajtója köteles a műveleti lapot vagy annak másolati példányát a munkavégzés során magánál tartania.

A szabad rendelkezésű erdőben tervezett fakitermelést a terület földhasználója tudja bejelenteni a „Bejelentés szabadrendelkezésű erdőben tervezett fakitermelésről / mg-i művelésbe vonásról” link alól letölthető nyomtatványon, legkésőbb 21 nappal a fakitermelés megkezdése előtt. A fakitermelési munka végrehajtója a munkavégzés során köteles magánál tartani a bejelentés másolati vagy másod példányát és a benyújtást igazoló dokumentumot. Az elvégzett fakitermelést a „Bejelentés szabadrendelkezésű erdőben végrehajtott fakitermelésről” link alól megnyíló nyomtatványon jelenthető be.

Fásításnál a tervezett – a fa tövében mérve – 10 centimétert meghaladó átmérőjű fa kitermelését, annak megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal előzetesen be kell jelenteni a "Bejelentés fásításban tervezett fakitermelésről" megnevezés alatt letölthető nyomtatványon. A fakitermelési munka végrehajtója - ebben az esetben is - köteles magánál tartani a munkavégzés során a bejelentés másolati vagy másodpéldányát és a benyújtást igazoló dokumentumot.

Fás szárú ültetvény esetében a tervezett fakitermelést a "Bejelentés fás szárú ültetvény faállományának tervezett kitermeléséről természetes személyek részére" link alatt megnyíló nyomtatványon nyújtható be.

A nyomtatványok az NFK honlapjáról innen letölthetők:

 https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303

A bejelentéseket a faállomány fekvése szerint területileg illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani. Erdészeti hatóság meghatározása a település alapján:

https://nfk.gov.hu/Erdeszeti_illetekessegkereso_news_307

A faanyag elszállításához – a körülmények függvényében – szigorú vagy nem szigorú számadású szállítójegy kiállítása is szükséges. Erről tájékoztatás a GYIK Szigorú vagy nem szigorú szállítójegyet kell használnom a kitermelt faanyag szállításánál? pontjában található.