Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

Hogyan vághatok ki fát a fásításomból?


A tervezett – a fa tövében mérve – 10 centimétert meghaladó átmérőjű fa kitermelését, annak megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal előzetesen be kell jelenteni a terület fekvése szerint illetékes erdészeti hatóságnak. A bejelentéshez használandó nyomtatvány az NFK internetes oldaláról tölthető le (https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303). A fakitermelési munka végrehajtója a munkavégzés során köteles magánál tartani a bejelentés másolati vagy másodpéldányát és a benyújtást igazoló dokumentumot. A hatóság kérésére ezzel a dokumentummal lehet igazolni a fakitermelés jogszerűségét. A fakitermelés végrehajtását nem kell bejelenteni. A faanyag elszállításához – a körülmények függvényében – szigorú vagy nem szigorú számadású szállítólevél kitöltése is szükséges. Erről tájékoztatás a GYIK Szigorú vagy nem szigorú szállítójegyet kell használnom a kitermelt faanyag szállításánál? pontjában található.