Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

Hogyan vághatok ki fát a fásszárú ültetvényemből?


A fás szárú ültetvény faállomány teljes vagy részleges kitermelésének tényét előzetesen be kell jelenteni a terület fekvése szerint illetékes erdészeti hatóság részére, annak megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal. A kitermelési bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül az erdészeti hatóság visszajelzést küld. Amennyiben hiánytalan a bejelentés, úgy a bejelentést követő 21. nap után kezdhető meg a kitermelés. A kitermelési bejelentés szerinti fakitermelés a benyújtás évét követő év végéig hajtható végre. A teljes vagy részleges kitermelés végrehajtását a közzétett formanyomtatványon 15 napon belül be kell jelenteni az illetékes erdészeti hatóság részére. A bejelentéshez használandó nyomtatvány az NFK internetes oldaláról tölthető le (https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303). A fakitermelési munka végrehajtója a munkavégzés során köteles magánál tartani a bejelentés másolati vagy másodpéldányát és a benyújtást igazoló dokumentumot. A hatóság kérésére ezzel a dokumentummal lehet igazolni a fakitermelés jogszerűségét. A faanyag elszállításához – a körülmények függvényében – szigorú vagy nem szigorú számadású szállítólevél kitöltése is szükséges. Erről tájékoztatás a GYIK Szigorú vagy nem szigorú szállítójegyet kell használnom a kitermelt faanyag szállításánál? pontjában található.