Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

Nem erdő művelési ágban nyilvántartott területen is engedélyköteles a fakitermelés?


A fakitermelés nem engedély, hanem bejelentés-köteles, amit a fakitermelés megkezdése előtt kell megtenni. A művelés alól kivett területeket érintő néhány speciális kivételtől eltekintve (arborétum, közpark, tanya, folyó, patak, csatorna, szennyvízelhelyezésére szolgáló területek) a fásításokra és az erdőterületekre vonatkozó fakitermelési szabályok az ingatlan művelési ágától függetlenül érvényesek. A fakitermelés bejelentése előtt mindenképpen szükséges a művelési ágtól függetlenül meggyőződni arról, hogy az érintett ingatlan szerepel-e az Adattárban, ha igen miként. Ettől függ a fakitermelés bejelentésének módja. Védett természeti területen az erdészeti mellett a természetvédelmi jogszabályok előírásait is be kell tartani.