Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

Hogyan veszi nyilvántartásba az erdőt az erdészeti hatóság?


Telepített erdő esetében a telepítést az erdészeti hatóság az általa jóváhagyott telepítési-kivitelezési terv alapján hivatalból nyilvántartásba veszi erdőként az első kivitel végrehajtásának bejelentését követő helyszíni ellenőrzés után. A nyilvántartásba vételt külön nem kell kérelmezni. Ha a telepítés a tervben foglaltaktól eltérően valósult meg, akkor először a fennmaradásáról dönt az erdészeti hatóság, és utána veszi nyilvántartásba a területet erdőként. Az erdőtelepítésről részletes tájékoztatás az „Erdőtelepítés” kérdéscsoportban található.

Amennyiben jóváhagyott erdőtelepítési kivitelezési terv nélkül telepített erdő nyilvántartásba vételét kérik, akkor az erdészeti hatóság először dönt a fennmaradásáról, és utána veszi nyilvántartásba a területet erdőként a kérelemnek megfelelően. A kérelemhez csatolni kell az NFK honlapján (https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303) közzétett, a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzésévével ellátott erdőrészlet-leírólap nyomtatványt, valamint részterületet érintő kérelem esetén a térképi változást bemutató erdészeti térképi mellékletet is.

A földhasználati nyilvántartásban szereplő földhasználó kérheti a területileg illetékes erdészeti hatóságtól a nyilvántartásba-vételét erdőként a külterületen található, erdei fafajokból álló, összefüggő, legalább ötven – felnyíló erdő esetén legalább harminc – százalékos záródású, és két métert meghaladó átlagmagasságú, jogszerűen fenntartható faállomány által elfoglalt területnek, amelynek természetbeni kiterjedése az ötezer négyzetmétert, illetve a szélső fák tőben mért távolságát tekintve átlagosan a húsz méter szélességet eléri.  Ehhez formanyomtatvány nem áll rendelkezésre, elég egy egyszerű írásbeli kérelem, viszont mellékelni kell tulajdonos és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, illetve haszonélvezeti jog jogosultjának hozzájárulását, a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzésévével ellátott erdőrészlet-leírólap nyomtatványt, továbbá részterületet érintő kérelem esetén csatolni kell a térképi változást bemutató erdészeti térképi mellékletet is.