Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

Minden kút vízjogi engedélyezésével és bejelentésével a Nemzeti Földügyi Központhoz kell fordulni?

Nem. A Nemzeti Földügyi Központ kizárólagosan csak a mezőgazdasági célú öntöző kutak vízjogi engedélyezésére és bejelentésére rendelkezik hatáskörrel.

mezőgazdasági öntözési célú kút: olyan felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény, amely kizárólag mezőgazdasági művelés alatt álló terület mezőgazdasági vízszolgáltatását biztosítja

„mezőgazdasági vízszolgáltatás: a mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló területek öntözését, a halastavak és egyéb mezőgazdasági vízhasználat vízellátását szolgáló, továbbá a mezőgazdasági vízszolgáltatási rendszerhez kapcsolódó, egyéb célú vízigények kielégítésére irányuló tevékenység;”

Házi vízigény kielégítésére szolgáló kutak vízjogi engedélyezése (kiskert locsolása, ivóvíz és egyéb háztartási vízigény) a település szerint illetékes jegyző/katasztrófavédelmi igazgatóságok hatáskörébe tartoznak.