Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

Öntözési beruházási pályázat benyújtásához szükséges-e hatályos vízjogi engedély?

A Vidékfejlesztési Program „Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP2-4.1.4-16) felhívás 3.4.1.1 fejezet B) pont 5. alpontja szerint, amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásakor elegendő a vízjogi engedély iránti eljárás megindítását igazoló dokumentumot benyújtani.


Amennyiben a tervezett tevékenység az öntözött területek nettó növekedését eredményezi, a támogatási kérelem benyújtásakor már a jogerős vízjogi engedély csatolása szükséges.

Ha a beruházás nem az öntözött területek növekedésére irányul, akkor legkésőbb az első, vízilétesítmény megvalósításával kapcsolatos kifizetési igényléshez kell mellékelni a jogerős vízjogi létesítési engedélyt és a záradékolt építészeti-műszaki tervdokumentációt, továbbá a záró kifizetési igényléshez a jogerős vízjogi üzemeltetési és/vagy fennmaradási engedélyt.